Seite 1 von 1

DX: 05.08.2022 - Sporadic E (OIRT)

Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 21:04
von Patrick
Logs aus Leibnitz, AUT:

65.76 1607 RUS Disney, Kursk/ORTPC (KU) 1586km
68.27 1602 UKR UR 2 Radio Promin', Kholmy/CHFKRRT (CH) 1353km
69.68 1604 UKR Radio Mariya v Ukraini, Kyiv/KFKRRT, vul. Dorogozhyts'ka, 10 (KC) // webstream 1168km
69.92 1100 UKR Svitle radio Emmanuyil, Zaporizhzhya/ZFKRRT, vul. Matrosova, 24 (ZP) 1479km
70.04 1604 UKR Radio Mariya v Ukraini, Andrijivka/ZHFKRRT (ZH) 1048km
70.79 1605 UKR Svitle radio Emmanuyil, Chernihiv/CHFKRRT, vul. Komsomol's'ka, 53b (CH) // webstream 1257km

73,
Patrick

Re: DX: 05.08.2022 - Sporadic E (OIRT)

Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 23:59
von ArthurSRB
OIRT 66.44 Radio Rossii (Ostankino Russia,Moskva)

https://www.youtube.com/watch?v=CWCRpOr0Aqw